status webu

Opoziční listy SPJaF

aktuální číslo ve formátu PDF:

Náš program

zde najdete náš volební program pro období 2014-2018.


1. Konec vyhazování městských peněz; konec zbytečných a nevyužitých projektů.
2. Pro Filipov již dlouhodobě slibovaná voda!
(Na toto čerpat dotace; možnost přípojky z Německa.)
3. Zřízení zdravotního střediska v širším rozsahu. Zajiště lékařů různých odborností.(Již nebude třeba jezdit mimo město.)
4. Postavení nové MŠ o 10 miliónů levněji, než je nyní v plánu v lépe přístupné lokalitě.
5. Rekonstrukce bytového fondu.
6. Snížíme poplatek za svoz místního komunálního odpadu na původní cenu.
7. Zlepšení stavu silnic
- ať má každý také domů pěknou cestu, jako např. náš pan starosta.
8. Zřízení multifunkčního kulturního zařízení - obdobnému v Krásné Lípě (za úspory za stavbu předražené nové MŠ - o 10 miliónů Kč).
9. Výstavba nového domova důchodců.
10. Navýšení stavu městské policie na min. 8 - 10 členů
(za úspory na zbytečných projektech).
11. Pravidelné veřejné mítinky s občany na náměstí. (Jsme nakloněni naslouchat všem občanům města a nechat je rozhodovat formou referenda - např. o potřebě přebudování náměstí.)
12. Podpora a získání dotacíz EU na zkrášlení fasád domů, jako je tomu v Krásné Lípě.
13. Podpora místních podnikatelů v přidělování zakázek.
14. Obnovení "Technických služeb"
(drobná provozovna). Zajištění alespoň 10 dotovaných pracovních míst. Sloučení s VPP.
15. Urychlení stávajícího dlouhodobého začleňování sociálně slabých občanů do společnosti (čerpání dotací na různé projekty).
16. Zjednodušení přístupu k veřejným informacím. Zveřejňování odměn pracovníků MěÚ a volených orgánů MěÚ, dle možnosti zákona. Odstranění utajovaných dat a mlžení, dle možnosti zákona. Konec plýtvání odměnami. Konec politikaření v rozhodování pro občany.
17. Obnovení zdroje pitné vody ze Šluknovského kopce
(zlevnění vodného a stočného).
18. Jednání o dořešení kanalizace a vodního řádu v Jiříkově. Dle možnosti - vyřešení situace.
19. Zprůhlednění veřejných zakázek. Členem výběrové komise bude i "nezávislý občan Jiříkova" (tzv. z lidu).
20. Obnovení a udržení tradic - převzetí patronátu nad pohádkovým lesem a jemu podobných akcí (dětský den na hřišti TJ Spartak a podobně).
21. Lepší a spravedlivější podpora všech zájmových organizací - Rybáři, Aerobic, Mažoretky apod.
22. Provedení auditu všech aktivit minulých zastupitelstev tak, aby se dala špatná rozhodnutí (třeba i ) zvrátit. (Případná zanedbání či úmysl oznámit příslušným orgánům.)

mapa webu | tisk stránky | administrátor